Amberg

Velhornstraße 11

92224 Amberg

Mo/Mi: 18.30 - 20.00 Uhr


Ammerthal

Ambergerstraße 6

92260 Ammerthal

Di/Do: 18.30 - 20.00 Uhr